19
Jul 11
Last Updated on July 21 2011

Szkoła Podstawowa

1. Edukacja stopnia podstawowego odbywa się w przedszkolach i szkołach podstawowych. Przedszkola mogą funkcjonować w ramach kompleksów edukacyjnych, w tym również w połączeniu ze żłobkami.

2. Uczęszczanie do szkół podstawowych i gimnazjów jest obowiązkowe, dopóki uczeń nie ukończy 16 roku życia. Każdy, kto sprawuje pieczę nad dzieckiem i nie wypełnia obowiązku zapisania dziecka do szkoły i/lub nie nadzoruje czy dziecko rzeczywiście do niej uczęszcza zostaje ukarany (zgodnie z art. 458 obowiązującego w Grecji Kodeksu Karnego).

3. Uczniowie szkół podstawowych i średnich wymagający dodatkowej opieki edukacyjnej (dzieci o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, w szerokim i bynajmniej nie pejorotywnym znaczeniu tego terminu) uczęszczają do szkół specjalnych bądź klas specjalnych w zwykłych szkołach lub też do zwykłych klas - stosownie do tego co jest dla dziecka najlepsze.

4. Szkoły są koedukacyjne.

5. Edukacja Podstawowa i Średnia jest bezpłatna (opłacana w całości przez państwo).

6. Podręczniki dla uczniów i nauczycieli są bezpłatne. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji uczniowie mogą zostać zobowiązani do utrzymania podręczników w dobrym stanie i oddania ich pod koniec roku szkolnego. Niewypełnienie tego obowiązku bywa karane, również grzywną.

7. Bieżące koszty utrzymania szkoły pokrywane przez władze samorządowe, odpowiedzialne za stosowny rozdział funduszy otrzymanych od władz centralnych. Fundusze niewykorzystane w danym roku wracają do budżetu centralnego po zakończeniu roku obrachunkowego.

8. Uczniom mieszkającym daleko od szkoły przysługuje bezpłatny transport lub zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu. Jeżeli niemożliwe jest zapewnienie transportu bądź nie ma warunków do zakwaterowania ucznia w miejscu nauki, student otrzymuje kieszonkowe przeznaczone na te cele.

9. Uczniowie Liceum i Technikum mogą ubiegać się o stypendia państwowe.

10. Państwo pokrywa koszty opieki medycznej lub hospitalizacji studenta któy uległ wypadkowi podczas prac w laboratorium liceum technicznego bądź technikum o ile koszty te nie są pokrywane przez jakiekolwiek inne ubezpieczenie ucznia.

11. Powyższe zasady zostały zatwierdzone wspólną decyzją: Ministra Edukacji, Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Porządku Publicznego oraz Ministera Zdrowia i Opieki Społecznej.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Szukaj

Special Offer