Home Kultura Edukacja Edukacja Wyższa
19
Jul 11
Last Updated on July 28 2011

Edukacja Wyższa

Prawo greckie zezwala na tworzenie szkół prywatnych tylko na etapie podstawowym i średnim. Uczelnie wyższe są całkowicie upaństwowione. Zgodnie z konstytucją Grecji, szkolnictwo wyższe w tym kraju jest bezpłatne, a rozdziałem środków dla uczelni zajmuje się Dyrektoriat ds. Finansowych Ministerstwa Edukacji.
Na początku lat 80. w Grecji przeprowadzono gruntowną reformę szkolnictwa na poziomie akademickim. W efekcie dokonano unifikacji strukturalnej i organizacyjnej całego sektora uniwersyteckiego, jak i kolegiów.
Greckie szkolnictwo wyższe działa w oparciu o 18 uniwersytetów i 14 kolegiów Najstarszą, a jednocześnie największą uczelnią jest Uniwersytet w Atenach, założony w 1837 r. Każdy uniwersytet składa się z wydziałów, te zaś tworzą departamenty specjalizujące się w konkretnej dziedzinie.
Studia uniwersyteckie w Grecji przebiegają dwutorowo. Pierwszy z etapów tzw. undergraduate, trwa 8 -10 semestrów. W czasie ich trwania studenci gromadzą punkty za poszczególne zaliczenia. Po uzyskaniu wystarczającej ilości punktów można ubiegać się o przyjęcie na drugi z etapów, czyli postgraduate. Jednak same punkty zwykle nie wystarczą. Trzeba dodatkowo zdać egzamin pisemny, a nierzadko także ustny. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na drugi etap studiów jest również znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Jeśli kandydaci pozytywnie przejdą tę procedurę rekrutacyjną rozpoczną kolejne dwa semestry nauki. Ukoronowaniem tych studiów jest nadanie stopnia specjalizacji "MDE", który stanowi odpowiednik polskiego magistra.
W przypadku kolegiów technicznych czas trwania nauki wynosi 7 lub 8 semestrów. W ramach tego rodzaju uczelni studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w zakładzie pracy, nadzorowanym przez dane kolegium.

Aby rozpocząć studia doktoranckie trzeba nie tylko posiadać stopień "MDE", ale trzeba też być wybijającym się rzetelnością studentem. Doktorant prezentuje i broni swoją pracę przed siedmioosobową komisją egzaminacyjną.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Szukaj

Special Offer