Home Kultur Utdanning Grunnskolen
19
jul 11
Sist oppdatert 28. juli 2011

Grunnskole

Førskolen varer i 2 år og er for tiden frivillig. Barna starter i det året de er minst 3½ år, den 1. oktober. Flere og flere områder endrer nå førskolen (Nypiagogeia) til å bli obligatorisk.

OBLIGATORISK UTTDANNELSE: BARNESKOLE OG UNGDOMSSKOLE

Struktur og varighet

I Hellas varer den obligatoriske utdannelsen i 9 år (fra 6-15 år), der de første 6 årene er barneskole (Dimoniko Scholio), og de siste tre ungdomsskole (Gymnasio)

Grunnskolen er for elever mellom 6 og 12 år, og inkluderer seks nivå (klasser). Ungdomsskolen er for elever 12-15 år, og er delt inn i tre nivå, eller klasser. Disse tilbyr generell utdanning i alle klasser, og kan være på dagtid eller kveldstid.

I Hellas finnes også eksperimentelle barnehager, som tilbyr spesielle typer utdanning.

Skoleåret

Skoleåret går fra den 1. eller midten av september, til midten av juni, for grunnskolene. Ungdomsskoleelevene går til slutten av juni. Året er delt inn i to semester.

Skoletimene varer vanligvis ifra 9:00 til 12:30.

Inntakskrav

Når barnet er 6 år må han eller hun starte grunnskole på skolen som ligger nærmest hans eller hennes bosted. En fødselsattest er nødvendig for å bevise alder.

Når man avslutter grunnskolen er man automatisk inntatt til første året på ungdomsskolen uten eksaminasjon. Det eneste dokumentet påkrevd er avsluttingsbevis fra barneskolen.

Skolepenger

Barneskoler kan være enten offentlige eller private institusjoner. I de offentlige skolene er all obligatorisk skolering tilbudt gratis. Bøker og transport er også uten betaling.

Språk

Den obligatoriske opplæringen i engelsk starter i fjerde klasse i barneskolen (tre timer i uken). Opplæring i fremmedspråk blir også gitt i ungdomsskolen (engelsk, fransk og tysk).

Videre

a) Barneskole:

I slutten av hvert år blir elevene i 1., 2., 3., 4. og 5. klasse gitt ett "fremgangsbevis", der ordet "promotert" (eller frigitt dersom eleven feiler) står skrevet. Eleven er da automatisk "promotert" (gått videre) til neste klasse. En elev må bare repetere en klasse dersom han eller hun deltok i skolen mindre enn halve året.

b) Ungdomsskole:

I enden av hvert år har elevene eksaminasjoner. Den endelige karakteren til hver elev er basert på den generelle karakteren for muntlig deltakelse og karakteren for eksamen i slutten av året. Elever går videre til neste klasse dersom karakteren i alle fag har et samlet gjennomsnitt på minst 10 ut av maksimalt 20. Dersom dette karaktersnittet ikke er oppnådd i ett til fire fag, må eleven ta opp igjen eksamen i september. Dersom karakteren er under 10 i mer enn fire fag, må eleven gjenta årssteget. Eleven må også bli igjen i det samme årssteget dersom han eller hun overskrider grensen for fravær.

Vitnemål

a) Barneskole:

I slutten av 6. klasse blir eleven gitt et studievitnemål for å bruke til å starte ungdomsskolen. Det inneholder det avsluttende karaktergjennomsnittet for året.

b) Ungdomsskole:

I slutten av ungdomsskolen mottar eleven et avsluttende vitnemål (Apolytirio Gymnasiou). For å få dette vitnemålet må eleven som regel ha et gjennomsnitt på minst 10 ut av maksimalt 20 i alle fag, og må ikke ha overskridet grensen for fravær fra skolen.

Økonomisk hjelp

Det finnes statlig økonomisk assistanse, i form av stipen og lån for elevene. Under visste forutsetninger kan måltider og bolig finansieres. Sosial hjelp er begrenset og består av et lite antall stipend, donasjoner og finansiell støtte for alle utdannelsesnivåene i både offentlig og privat sektor. To typer familiebetaling er også tilgjengelig: En betaling for barn av studenter, og en for familier med mange barn (vanligvis flere enn 4).

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Søk

Special Offer