19
jul 11
Sist oppdatert 28. juli 2011

Teknisk utdannelse

Etter fullføring av ungdomsskolen kan elevene registreres i alle typer videregående skoler, blandt disse teknologiske praktiske skoler (TES) og teknisk-praktisk videregående skoler (TEL). Dette kan være enten statlige skoler eller private institusjoner. I de offentlige skolene blir utdanningen tilbydt gratis, og det finnes både kurs for dagtid og kveldstid.

De teknologiske praktiske skolene og teknisk-praktisk videregående skole tilbyr undervisning på dagtid for to år, og undervisning på kveldstid for tre år. Disse forbereder elevene for arbeidsverdenen. Den teknisk-praktisk videregående skolen er den nest-største kategorien innenfor videregående skole. Avgangselever kan delta i generelle eksaminasjoner for å bli godkjent for universitet eller TEI (alternativ til universitet, teknologisk institutt for tertiær utdanning) uten eksaminasjoner, på grunnlag av deres oppnåelse fra TEL. Dette priviliegiet det er å komme inn uten eksaminasjon er vurdert opphevet av de nye reglene for utdanning.

Elever som ønsker å lære handel kan ta til på en teknologisk praktisk skole. Klassesystemet er obligatorisk og fulltids. En deltar gjennom to års dagtid eller tre års kveldstid. Avgangselever fra denne skolen oppnår ett diplom for spesialisering, og kan enten begynne på en andreårs TEL eller vanlig videregående skole, eller starte i arbeidsmarkedet.

Elever som fullfører ungdomsskolen kan begynne på enhver øvre videregående institusjon på basis av lavere videregående vitnemål. Det er ingen eksaminering for å begynne. Eleven må være minst 14 år gammel.

Skolebetaling

Den offentlige generelle øvre videregående skolen er gratis, og skolebøker blir delt ut gratis til elever av staten.

Språk

Å lære et fremmedspråk som engelsk, fransk eller tysk blir tilbydt i alle typer videregående skole. Klassisk videregående skole har fast opplæring i tysk.

Eksamen

I slutten av skoleåret, Juni, må elevene gjennom skriftlige eksaminasjoner i hvert fag for å avgjøre om de kan flytte opp til året etter. Den endelige karakteren til hver elev er basert på hans/hennes gjennomsnittskarakter i muntlig og karakteren gitt ved den endelige eksamineringen.

Sertifikasjon

I slutten av det tredje skoleåret ved videregående skole, må eleven gjennom en endelig eksamen som, dersom den blir bestått, gir dem avgangsvitnemålet (Apolytirio Lykeiou).

Finansiell assistanse

For øvre videregående skole, er den finansielle assistansen på samme måten som for den obligatoriske skolen.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Søk

Special Offer