19
Ιουλ 11
Τελευταία Ενημέρωση στις 28 Ιούλιος 2011
Εκτύπωση

Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.Σ)

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ)

Εκτός από τους γενικούς σκοπούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ειδικότερος σκοπός της τεχνικής - επαγγελματικής σχολής είναι:
Η μετάδοση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε ο απόφοιτος να
μπορεί να ασκήσει με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα και να συμβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής.

Παράλληλα επιδιώκεται η εμπέδωση και ο εμπλουτισμός των γενικών γνώσεων των μαθητών.

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ

Η φοίτηση στις ημερήσιες διαρκεί έως δυο χρόνια και στις εσπερινές επιμηκύνεται έως ένα έτος. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα, η φοίτηση επιμηκύνεται έως ένα έτος ακόμη, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της σχολής ως ημερήσιας ή εσπερινής. Μετά την αποφοίτηση μπορεί επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές εγγραφόμενοι στο (Β’ ) δεύτερο έτος των τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων.

Στο (Α) πρώτο έτος εγγράφονται χωρίς εξετάσεις: -κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου-πτυχιούχοι κατωτέρας τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ. -μαθητές λυκείων γενικής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.-πτυχιούχοι οποιουδήποτε τμήματος των σχολών αυτών σε οποιοδήποτε τμήμα για απόκτηση άλλου πτυχίου. -τελειόφοιτοι μαθητές γενικών τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων που δεν έχουν πάρει απολυτήριο ή πτυχίο γιατί έμειναν στην Γ’ τάξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Στο (Β) δεύτερο έτος εγγράφονται χωρίς εξετάσεις: -πτυχιούχοι τεχνικών και
επαγγελματικών σχολών στο ίδιο τμήμα από το οποίο έχουν πάρει πτυχίο
αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση. -πτυχιούχοι τεχνικών και επαγγελματικών
λυκείων για απόκτηση πτυχίου κατεύθυνσης τμήματος η οποία δεν υπάρχει ως τμήμα
στον αντίστοιχο τομέα του τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου.
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Μηχανολογικές

Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως Εργαλειομηχανών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Υδραυλικών
και Θερμικών Εγκαταστάσεων Μηχανών Αυτοκινήτου Αμαξωμάτων Συγκολλήσεων
και Μεταλλικών Κατασκευών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

Ηλεκτρολογικές

Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτων

Ηλεκτρονικές

Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης Αυτοματισμού - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δομικών Κατασκευών

Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδομών

Γεωργοκτηνοτροφικές

Ανθοκηπουρικής Αγροτικών Μηχανημάτων

Κοπτικής Ραπτικής Οικοκυρικών

Κοπτικής - Ραπτικής - Ετοίμων Ενδυμάτων

Επιπλοποιών 

Υπαλλήλων Γραφείων και Εμπορικών Καταστημάτων

Εμποροϋπαλλήλων. Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ και Διατρητικών Μηχαν. Υπαλλήλων Φαρμακείου

Αργυροχρυσοχοϊας Ωρολογοποιίας

Κομμωτικής

Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών

Μεταλλευτικές

Μεταλλείων

Βοηθών Κλωστοϋφαντουργίας

Βοηθού Κλώστου Βοηθού Υφαντού Βοηθού Βαφέως